Activiteiten

Wie helpt ons met de administratie?

Wie helpt ons met de administratie? Het Noaberhoes Windmolenbroek heeft een eenvoudige administratie die zicht geeft op de kosten en inkomsten. Vanuit de bankgegevens wordt alles ingevoerd in een eenvoudig boekhoudprogramma. Wat zijn de belangrijkste taken: 1. Bijhouden boekhoudprogramma: inkomsten en uitgaven per kostensoort; 2. Opstellen facturen (in overleg met de coördinator); 3. Opstellen begroting…

Read more