Naam: Stichting Noaberhoes Windmolenbroek

Adres:
De Gors 4
7609 DV Almelo

Algemeen mailadres: info@noaberhoeswindmolenbroek.nl

Bank: NL 88 RABO 0325 49 1380
RSIN of fiscaal nummer: 858211786
Inschrijving KvK: 7024589

Namen en functies bestuurders:

Ineke ter Haar, voorzitter
Erik-Jan Noltus, secretaris
Eddy Oude Wesselink, penningmeester
Wil Asma, algemeen lid
Gerdi Aanstoot, vrijwilliger

Beloningsbeleid:

De betrokken vrijwilligers (bestuursleden en coördinatoren) ontvangen een vergoeding van de gemaakte onkosten voor computer en printergebruik van max. € 50 per jaar. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding van € 0,25 per kilometer of OV 2e klas voor reizen buiten Almelo.

Bestuursleden en coördinatoren ontvangen geen beloning voor hun inzet. Er is wel de mogelijkheid voor specifieke vrijwilligers (niet bestuursleden) van het geven van een vrijwilligersvergoeding.

Meest recente beleidsplan: klik hier voor openen in ander scherm

Statuten: klik hier voor openen in ander scherm

Begroting 2023: klik hier voor openen in ander scherm

Begroting 2024: klik hier voor openen in ander scherm

Overzicht financien 2023 en balans: klik hier voor openen in ander scherm